Prečo Osobnosti Slovenska

Potreba vzniku projektu „Osobnosti vedy a techniky na Slovensku“ vychádza zo skutočnosti, že záujem o prácu vo výskume, či už základnom alebo aplikovanom, na Slovensku stále klesá. Jedným z dôvodov je i malý spoločenský kredit, ktorý tieto profesie majú. V slovenskej vede a technike v súčasnosti absentujú výrazné vzory pre mladú generáciu ľudí, ktoré by boli aktívne prezentované v médiách. Zároveň absentuje aj stály priestor prezentovať vhodnými formami úspechy slovenskej vedy a techniky. Viac

Aktuálni víťazi