doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.

 
Oblasť pôsobenia
 

prírodné vedy

Inštitúcia
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra jadrovej fyziky a techniky

Oblasť pôsobenia
 

fyzikálne vedy

Ocenenia
 
Cena ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii Výskum a vývoj

za medzinárodný prínos vo výskume a vývoji urýchľovačov pre iónovú terapiu a rozvoj nových moderných metód liečby nádorových ochorení

Projekty
 
Experimentálna a teoretická štúdia energetických dispozícií a zvyškovej aktivácie indukovanej iónmi uránu za účelom modelovania radiačného hazardu v "GSI FUTURE FACILITY" Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. M. Pavlovič, PhD. Trvanie projektu: 01.05.2004 - 01.01.2010 Štúdium urýchľovačov a rozvoj jadrovo-fyzikálnych metód pre biomedicínsky výskum Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. M. Pavlovič, PhD. Trvanie projektu: 01.01.2003 - 31.12.2005 Štúdium vybraných problémov transportu iónových zväzkov a konštrukčných materiálov nových typov urýchľovačov Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. M. Pavlovič, PhD. Trvanie projektu: 01.01.2007 - 31.12.2008 Urýchľovač pre iónovú terapiu protónmi a iónmi uhlíka Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. M. Pavlovič, PhD. Trvanie projektu: 05.12.2002 - 30.06.2005 Studies on selected problems of beam transport and construction materials for new types of accelerators Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. M. Pavlovič, PhD. Trvanie projektu: 01.01.2007 - 31.12.2008