doc. Ing. Michal Havrila, CSc.

 
Oblasť pôsobenia
 

technické vedy

Inštitúcia
 

ZSVTS, Slovenská strojárska spoločnosť

Oblasť pôsobenia
 

strojárstvo

Ocenenia
 
Strieborná medaila ZSVTS

za významné výsledky v oblasti vedy a techniky