doc. PhDr. Viera Pawlíková-Vilhanová, DrSc.

 
Oblasť pôsobenia
 

spoločenské vedy

Inštitúcia
 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie

Oblasť pôsobenia
 

sociálne vedy

Ocenenia
 
Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách