MVDr. Ing. Ján Buleca, PhD.

 
Inštitúcia
 

ZSVTS, Územné koordinačné centrum ZSVTS Košice

Ocenenia
 
Zlatá medaila ZSVTS

za významné výsledky v oblasti vedy a techniky

Čestné uznanie ZSVTS

za obetavú prácu v ZSVTS